Teksty KosikaBasni - Gedichte - Poems


Gaž cośo cytaś teksty, musyśo wužywaś program Pando.
Pando jo k dostaśeju dermo how: PANDO


Druga možnosć jo PDF-dataja. Tu možośo dostaś how (35,1 MB).